Nuori hymyilevä esimies katsoo matkapuhelinta

Vastuullisesta johtamisesta

Ruuhkavuosimyönteisyys on myös osa suurempaa ilmiötä: sosiaalista yritysvastuuta. Sosiaalisen yritysvastuun kenttään kuuluvat muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa yritys- toiminnassa sekä työntekijöiden hyvinvoinnista, terveydestä ja työoloista huolehtiminen. Sosiaalinen yritysvastuu ja hyvä johtaminen painottuvat yhä enemmän yrityksen kansainvälistä kilpailuasemaa edistävinä tekijöinä.

Keskeistä ruuhkavuosimyönteisyydessä on hyvä johtaminen ja arvokeskustelu. Arvot kuten joustavuus, arvostava asenne (joka esimerkiksi mahdollistaa isyysvapaan käyttämisen ilman huolta omasta urakehityksestä) ja avoimuus synnyttävät motivaatiota ja luottamusta ja toimivat näin peruspilareina ruuhkavuosimyönteisyydelle organisaatiossa.

Yritys toimii vastuullisesti, kun se mahdollistaa näiden arvojen toteutumisen organisaatiossa, ja voittaa samaan aikaan itselleen papukaijamerkin rekrytointikisassa. Ruuhkavuosimyönteisyys on parasta työvoimaa itselleen haluavan yrityksen valttikortti – eikä se ole edes hintava investointi. Pienillä, konkreettisilla ja helposti hyödynnettävillä muutoksilla voidaan päästä yllättävänkin pitkälle.

Jos katsotaan ruuhkavuosiratkaisuja ja hyvinvointia globaalisti, Pohjoismaat ja Suomi niiden kärjessä ovat edelläkävijöitä. Vanhemmuus on meille välttämättömyys: pienessä valtiossa jokainen kansalainen on tärkeä. Sama koskee työelämää: yrityksillä ei ole varaa jäädä paitsi suuresta osasta työntekijöitä siksi, että nämä eivät koe saavansa tukea ruuhkavuosihaasteisiinsa.

Jokainen organisaatio koostuu viime kädessä ihmisistä. Ihmiset tarvitsevat hyvää johtamista onnistuakseen tehtävissään ja motivoituakseen työssään. Hyvät ruuhkavuosikäytännöt työelämässä ovat ponnistelujen arvoinen tavoite. Ne mahdollistavat työntekijälle sekä työnteon että kokemuksen siitä, että voi ja saa elää kokonaista elämää.

Maria

No Comments

Post A Comment